Reality Consult, s.r.o. - realityconsult.sk

Stavebné poradenstvo

Investičné poradenstvo v stavebníctve

V súčasnom období, keď sa do nehnuteľnosti investujú obrovské finančné prostriedky, je potrebné pri rozhodovaní posúdiť celý rad faktorov, kde až budúcnosť ukáže, či Vaše prostriedky boli správne a efektívne vložené. Doručujeme pre posudzovanie využiť nezávislé informácie odborníkov a znalcov, ktorí Vám objektívne pripravia podklady v nasledovných oblastiach: 

Rozhodovanie o stavbe (od rodinného domu až po rozsiahlejšie investície)
- výber lokality
- výber typu rodinného domu
- presadzovanie Vašich záujmov pri spracovávaní projektu objektu z hľadiska kvality, prevádzky  a budúcich nákladov na jeho užívanie

 Rozhodovanie o kúpe nového domu, stavebného objektu
- posúdenie deklarovanej kvality domu
- posúdenie porúch domu, stavebného objektu
- posúdenie cenovej ponuky vo vzťahu ku kvalite domu, stavebného objektu
 
Rozhodovanie o kúpe domu, stavebného objektu a jeho následná rekonštrukcia, prístavba, nadstavba
- posúdenie technického stavu domu, stavebného objektu
- zistenie možnosti rekonštrukcie po statickej stránke pre potreby budúceho investora
- spracovanie materiálu o náročnosti časovej a finančnej na túto činnosť

Rozhodovanie o predaji domu, stavebného objektu
- spracovanie popisu technického stavu domu, stavebného objektu
- príprava technickej a právnej dokumentácie pre predaj domu, stavebného objektu
- vzastupovanie pri rokovaní so záujemcami o kúpu

Rozhodovanie o rekonštrukcii, nadstavbe alebo prístavbe domu alebo stavebného objektu
- popis stavu objektu pred rekonštrukciou
- zastupovanie vlastníka pri rokovaniach s projektantom rekonštrukcie
- vybavenie ohlásenia a v prípade náročnejších zásahov aj stavebného povolenia
- výkon stavebného dozoru počas rekonštrukcie, nadstavby a prístavby
- kolaudácia
- zabezpečenie geometrického zamerania nového stavu a jeho vklad do katastra nehnuteľ

Ak Vás oslovila niektorá z našich ponúk, kontaktujte nás. Osobné stretnutie nám pomôže presne definovať Váš problém tak, aby sme ho mohli úspešne riešiť. Nemusíme pripomínať, že naša činnosť prebieha diskrétne, osobne a mlčanlivosť je našou samozrejmosťou. Tešíme sa na stretnutie s Vami.