Reality Consult, s.r.o. - realityconsult.sk

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť v stavebníctve

Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti, ktoré s investičnou činnosťou súvisia. Prevažná časť je už popísaná v časti investičné poradenstvo. K úplnosti však chyba povedať, že inžinierska činnosť v stavebníctve súvisí s každou činnosťou, ktorá sa vyskytuje v procese od vlastnej myšlienky vstúpiť do investičnej výstavby, cez spracovanie vlastného investičného zámeru, prvotnej projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, vlastnej realizácie, kolaudácie až po užívanie nehnuteľnosti. 

Jedná sa o odborný, technický a ekonomicky náročný proces, kde je potrebná vysoká odbornosť, skúsenosť a nezávislosť v prospech toho, aby investor dostal dostatok exaktných informácii pre svoje rozhodovanie. Skúsenosti nám potvrdzujú, že investori často pracujú s informáciami, ktoré sú založené na dojmoch, pocitoch alebo radách ľudí, ktorí dávajú „zaručené“ informácie bez posúdenia komplexu otázok súvisiacich s konkrétnou investičnou akciou. 

Našou dobre mienenou radou je – skúste sa o každej svojej investičnej akcii poradiť napríklad s odborníkmi z našej firmy, alebo poverte nás, aby sme Vás zastupovali. Podľa dohodnutých pravidiel budeme pri Vás sedieť, radiť Vám, konať vo Vašom mene podľa Vami dohodnutého rozsahu plnej moci, budeme spracovávať analýzy, ktoré budú slúžiť pre Vaše rozhodovanie.

Ak Vás oslovila niektorá z našich ponúk, kontaktujte nás. Osobné stretnutie nám pomôže presne definovať Váš problém tak, aby sme ho mohli úspešne riešiť. Nemusíme pripomínať, že naša činnosť prebieha diskrétne, osobne a mlčanlivosť je našou samozrejmosťou. Tešíme sa na stretnutie s Vami.