Reality Consult, s.r.o. - realityconsult.sk

REFERENČNÝ SÚPIS stavieb a objektov, u ktorých bola vykonávaná inžinierska činnosť, činnosť stavebného dozoru a expertná činnosť za posledné obdobie.

Dostavba objektov špeciálnych laboratórií – III. Etapa - Slovenský metrologický ústav Bratislava

- kompletná inžinierska činnosť
- činnosť stavebného dozoru
- expertízne činnosti pre špeciálne práce
- termín činnosti:marec 1997- december 2000 
- rozpoč. náklady: 210 mil. Sk ( 6,97 mil. € )
- investor, zodp. osoba:SMÚ , Prof. Ing. Kneppo DrCs.        

Rekonštrukcia hotela CARLTON v Bratislave pre firmu BRATCARL, a.s. Belgicko a výstavba podzemných garáží pre hotel

- činnosť stavebného dozoru
- expertízne činnosti
- leasing pracovníkov (pre funkcie: hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci)
- termín činnosti: august 1998 - október 2001
- rozpoč. náklady: 1,8 mld (59,75 mil. €)
- investor, zodp. osoba: BRATCARL, a.s., Belgicko, Johan Mevesen  

Výstavba pobočky Tatra banky a.s., Kaštielska ul. Bratislava

- inžinierska činnosť
- činnosť stavebného dozoru
- termín činnosti: december 1998 - august 1999
- rozpoč. náklady: 40 mil. Sk (1,33 mil. €) 
- investor, zodp. osoba: Ing. Dindová 

Kooperácia pri spracovávaní realizačnej prípravy pre výstavbu obchodných reťazcov CARREFOUR (Bratislava – Danubia, Pollus Center; Košice) pre firmu SPEKTRUM, s.r.o.

- inžinierska činnosť
- termín činnosti: október 1999 - máj 2001
- rozpoč. náklady: 390 mil. Sk (12,95 mil. €)
- investor, zodp. osoba: Spektrum, s. r.o., Ing. Vícen 

Výstavba pobočiek Tatra banky a.s., Pollus Center I. a II., Aupark Bratislava

- inžinierska činnosť
- činnosť stavebného dozoru
- termín činnosti: október 1998 – december 2001
- rozpoč. náklady: 25 mil. Sk (0,83 mil. €)
- investor, zodp. osoba: Ing. Dindová 

Rekonštrukcia obytno – administratívneho objektu, Podtatranského ul. Bratislava

- inžinierska činnosť
- činnosť stavebného dozoru
- termín činnosti: november 1998 – december 2001
- rozpoč. náklady: 25 mil. Sk (0,83 mil. €)
- investor, zodp. osoba: JUDr. Hagyari 

Výstavba päťdvorcovej tenisovej haly NTC s príslušenstvom Príkopova ul. Bratislava I. etapa

- činnosť stavebného dozoru
- termín činnosti: január 2002 – máj 2003
- termín činnosti: január 2002 – máj 2003
- rozpoč. náklady: 180 mil. Sk (5,97 mil. €)
- investor, zodp. osoba: Ing. Polák 

Výstavba polyfunkčného objektu Dunajská – Lazaretska, Bratislava

- činnosť stavebného dozoru
- termín činnosti: máj 2003 – január 2005
- rozpoč. náklady: 120 mil. Sk (3,98 mil. €)
- investor, zodp. osoba: JUDr. Valach 

Výstavba skladovo prevádzkového areálu EMPIRIA, Bratislava

- inžinierska činnosť
- činnosť stavebného dozoru
- termín činnosti: júl 2003 – máj 2004
- rozpoč. náklady: 50 mil. Sk (1,66 mil. €)
- investor, zodp. osoba: p. Maráček 

Výstavba súboru 10 rodinných domov Svätý Jur

- činnosť stavebného dozoru
- termín činnosti: júl 2005 – november 2007
- rozpoč. náklady: 50 mil. Sk (1,66 mil. €)
- investor, zodp. osoba: Ing. arch. Mezovský 

Výstavba 26 bytov Zohor

- inžinierska činnosť
- činnosť stavebného dozoru
- termín činnosti: jún 2005 – júl 2006
- rozpoč. náklady: 50 mil. Sk (1,66 mil. €)
- investor, zodp. osoba: Mgr. Karovič 

Výstavba 14 bytov Záhorská Bystrica

- inžinierska činnosť
- činnosť stavebného dozoru
- termín činnosti: jún 2005 – december 2006
- rozpoč. náklady: 40 mil. Sk (1,66 mil. €)
- investor, zodp. osoba: Mgr. Karovič 

Výstavba 4 víl Kramare

- činnosť stavebného dozoru
- termín činnosti: apríl 2006 – október 2008 (predpoklad)
- rozpoč. náklady: 50 mil. Sk (1,33 mil. €)
- investor, zodp. osoba: Ing. Absolon 

Výstavba 84 rodinných domov (obytná zóna pre Peugeot Cittroän – Biely Kostol)

- činnosť stavebného dozoru (finančný dozor)
- termín činnosti: január 2006 – október 2007
- rozpoč. náklady: 340 mil. Sk ( 11,29 mil. € )
- investor, zodp. osoba: Ing. Križan
- investujúca banka: Tatra banka, a.s. 

Výstavba administratívnych budov CBC 1 a CBC 2, HB Reavis, a.s., Karadžičová ul. Bratislava

- činnosť stavebného dozoru (finančný dozor)
- termín činnosti: marec 2006 – apríl 2007
- rozpoč. náklady: neuvedené (požiadavka investora)
- investor, zodp. osoba: Ing. Medvec
- investujúca banka: Tatra banka, a.s.  

Výstavba obytného súboru Tatra – residence, Bratislava – Vtáčnik

- činnosť oponentúry spracovania projektovej dokumentácie
- termín činnosti: jún 2007 – júl 2008 (akcia pozastavená k uvedenému termínu)
- rozpoč. náklady: 400 mil. Sk (13,28 mil. € )
- investor, zodp. osoba: p. Chovanec
- investujúca banka: Tatra banka, a.s.  

Výstavba infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov Hydinárska ul. Bratislava

- činnosť stavebného dozoru
- termín činnosti: október 2007 – apríl 2008 (predpoklad)
- rozpoč. náklady: 15 mil. Sk (0,5 mil. €)
- investor, zodp. osoba: Ing. Kaliarik  

Výstavba administratívnych budov APOLLO II, HB Reavis, a.s., Prievozská ul. Bratislava

- činnosť stavebného dozoru (finančný dozor)
- termín činnosti: január 2008 – január 2009
- rozpoč. náklady: neuvedené (požiadavka investora)
- investor, zodp. osoba: Ing. Medvec
- investujúca banka: Tatra banka, a.s.  

Výstavba polyfunkčného centra TRINITY, Plynárenská – Jarabinková, Bratislava

- činnosť stavebného dozoru pre výkop časti stavebnej jamy
- termín činnosti: júl 2008 – december 2008
- rozpoč. náklady: neuvedené (požiadavka investora)
- investor, zodp. osoba: Ing. Gašparík - Gleeds  

Výstavba polyfunkčného domu Cintorínska – Klemensova, Bratislava

- audit projektovej dokumentácie, výber dodávateľov (podľa FIDIC-u), dozorovanie výstavby ako subdodávateľ
- pre EXREAL, s.r.o.
- termín činnosti: október 2007 – december 2010 (predpoklad)
- rozpoč. náklady: neuvedené (požiadavka investora)
- investor, zodp. osoba: Sollaris, a.s., p. Gazarek  

Rekonštrukcia Divadla Pavla Orsagha Hviezdoslava, Bratislava

- stavebný dozor, poradenská činnosť, expertná činnosť
- termín činnosti: september 2008 – apríl 2009 (predpoklad)
- rozpoč. náklady: neuvedené (požiadavka investora)
- investor, zodp. osoba: Magistrát hl. mesta SR, Bratislava, Ing. Tomašík  

Rekonštrukcia časti hál – letisko Bratislava

- projekt manager, stavebný dozor, inžinierska činnosť
- termín činnosti: december 2008 – apríl 2009 (predpoklad)
- rozpoč. náklady: neuvedené (požiadavka investora)
- investor, zodp. osoba: Axima Services, Bratislava, Ing. Marková

Ak Vás oslovila niektorá z našich ponúk, kontaktujte nás. Osobné stretnutie nám pomôže presne definovať Váš problém tak, aby sme ho mohli úspešne riešiť. Nemusíme pripomínať, že naša činnosť prebieha diskrétne, osobne a mlčanlivosť je našou samozrejmosťou. Tešíme sa na stretnutie s Vami.