Reality Consult, s.r.o. - realityconsult.sk

Dozorovanie stavieb

Jedná sa o najpodstatnejšiu činnosť v investičnej výstavbe, ktorej dôležitosť potvrdzujeskutočnosť, že už v roku 1913 tri národné asociácie konzultačných inžinierov v Európe založili – Federation Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC – francúzska skratka pre medzinárodnú federáciu konzultačných inžinierov), ktorá dnes združuje viac ako 60 krajín zo všetkých časti sveta. Táto federácia zastupuje väčšinu konzultačných inžinierov so súkromnou praxou po celom svete.

Možno si položíte otázku prečo Vám to hovoríme. Dnes takmer žiadna akcia investičnej výstavby v rámci Európskej únie nemôže byť realizovaná inak ako formou FIDIC – u. Rozhodujúce postavenie má v tomto procese Stavebný dozor. Tento má zabezpečovať nezávislosť, odbornosť a ochranu práv všetkých účastníkov investičnej výstavby.

Bohužiaľ v našich podmienkach pozícia stavebného dozoru nie je na takej úrovni ako vo vyspelejších krajinách. Pritom si treba uvedomiť, že nikto by tzv. „nevyhadzoval zbytočne peniaze“ na stavebný dozor, keby to nemalo pre investora prospech. Veríme, že v priebehu niekoľkých rokov sa situácia určite zmení.

Naša firma má už skúsenosti aj s FIDIC-om a vieme, že odbornosť, nezávislosť a ochrana práv investora sú tou dominantnou činnosťou stavebného dozoru. Preto oslovujeme Vás s nasledujúcimi postrehmi:

Ak ste už stavali, alebo mate priateľov, ktorí už tento ťažký proces prežili viete, že dozorovanie výstavby je potrebné zveriť nezávislým a schopným odborníkom. Zanedbanie ktorejkoľvek z fáz vlastnej výstavby má za následok Vašu nespokojnosť s kvalitou prác, ktorá často končí nekoľkoročnými súdnymi spormi. Z uvedeného dôvodu Vám doporučujeme:

  • Nenechajte túto oblasť na náhodu.
  • Nechajte za zastupovať v oblasti kvality prác, harmonogramu prác, ceny prác.
  • Od prvého dňa nechajte, aby stavebný dozor preberal za Vás kvalitu prác.
  • Nechajte si prípadne prekontrolovať aj zmluvu s dodávateľom prác.
  • Nechajte si vykonať audit projektovej dokumentácie, kde naši odborníci preveria, či projektová   dokumentácia je spracovaná tak, ako ste to zadali, alebo či je vypracovaná tak, aby Vám poskytovala optimálne riešenie.
  • Riešime mnoho prípadov, keď nás oslovili stavebníci (investori) už neskoro.

Ak Vás oslovila niektorá z našich ponúk, kontaktujte nás. Osobné stretnutie nám pomôže presne definovať Váš problém tak, aby sme ho mohli úspešne riešiť. Nemusíme pripomínať, že naša činnosť prebieha diskrétne, osobne a mlčanlivosť je našou samozrejmosťou. Tešíme sa na stretnutie s Vami.